A XX. század nagy háborúinak érdekességei

Háborúk

Rommel, a sivatagi róka [15]

2017. július 27. - Harmat Árpád Péter

A Wehrmacht bővelkedett kiemelkedően tehetséges tábornokokban, akik - főleg a háború első éveiben - egészen bámulatos sikereket arattak szinte minden fronton. Nagyon nehéz a legjobb stratégákat és katonai vezetőket kiemelnünk, ám ha mégis megpróbáljuk, akkor 4-5 nevet mindenképp meg kell említenünk. Az első Gerd von Rundstedt (róla már írtunk korábban), a második Heinz Guderian (a német páncélos fegyvernem atyja), a harmadik Erich von Manstein, (a Franciaországot meghódító "Sarlóvágás" hadművelet megtervezője) a negyedik Hasso von Manteuffel, (a legfiatalabb német hadseregparancsnok) az ötödik pedig Erwin Rommel. Ötük közül ezúttal Rommel életútját emelnénk ki, hiszen még saját tiszttársai is őt tekintették a legtehetségesebb német tábornoknak.

rommel1.jpg

Erwin Rommel

A német tábornokok közt legelső helyen említhető a legfiatalabb korban (alig 51 évesen) marsall kinevezést kapott Erwin Rommel, avagy a "sivatagi róka", az Afrika Korps legendás vezetője. Ő volt az a német katonai vezető, akit a leginkább becsültek ellenfelei, különösen az angolok és akit a Vaterlandban is óriási megbecsülés illetve tisztelet övezett. A brit parlament alsóházában, 1942 -ben maga Churchill is elismerően nyilatkozott róla: 

"Igen merész és ügyes ellenfél áll velünk szemben, egy a háború vérzivatarából kiemelkedő nagy hadvezér" 

Rommel sváb gyökerekkel rendelkező, polgári-értelmiségi családba született 1891 -ben, a Dél-németországi Heidenheimben. Édesapja iskolaigazgató volt, édesanyja pedig a tartományi kormányzó lánya. Már 21 évesen katonai pályára lépett és még az első világháború kirobbanása előtt tiszti rendfokozatot kapott. A nagy háborúban az első évben megsérült a nyugati fronton, viszont megkapta a másodosztályú vaskeresztet. Később, az olasz frontra helyezték át, ahol újabb kiemelkedő haditetteiért megkapta a legmagasabb porosz kitüntetést, a Kiválóság érdemkeresztet, a Pour La Mérite -t. A háború alatt megnősült, a harcok végén Romániában, majd egy hegyivadász egységben szolgált.

Az első világháborút követően továbbszolgáló katona maradt és megírta a gyalogság jelentőségét kiemelő könyvét, a "Gyalogság előre" című művet. Tehetségére sokan felfigyeltek, köztük maga Hitler is. Támogatni kezdték továbbképzését, így elvégezhette a bécsi Theresianum Katonai Akadémiát, majd a potsdami akadémiát is. Mivel megbízhatónak tartották és kivételesen tehetségesnek, különleges, bizalmi feladatokat kapott, például a második világháború kirobbanásakor (vezérőrnagyként) Hitler testőrségének parancsnoka lehetett.

rommel_felesegevel.jpg

Rommel a feleségével /fotó: Bundesarchiv/

Rommel életében nagy választóvonalat hozott az 1940-es esztendő, amikor végre teljesült nagy álma, és egy páncélos-hadosztály élére kerülhetett. Kinevezését 1940 február 15-én kapta kézhez és ő azonnal rohant a Rajna-menti Godesbergbe, hogy átvegye alakulatát, a 7. páncélos-hadosztályt. Más hadosztály-parancsnokoktól eltérően Rommel mindig a legelső vonalból irányította harckocsijait. Így volt ez akkor is, amikor a "Sarlóvágás" hadműveletben - mely egyetlen jól megtervezett támadással rohanta le Belgiumot és Észak-Franciaországot, hogy a tengerpartra szorítsa a szövetségeseket - Rommel egysége haladt az offenzíva élén. Hat hét alatt a tehetséges tábornok 100 ezer foglyot ejtett és 450 francia tankot pusztított el. Jutalma az altábornagyi kinevezés lett, személyesen Hitlertől, akinek egyik kedvencévé vált plusz a Vaskereszt Lovagkeresztje kitüntetést is elnyerte.

Rommel Afrikában

Rommel 1941 elejére a Wehrmacht legígéretesebb tehetségű tábornoka lett, így nem is volt kétséges, hogy a Führer őt nevezze ki az akkoriban kialakuló új, afrikai front élére. Pedig nem várt könnyű feladat Rommelre: a korábban megfutamodásra kényszerített olasz szövetségesek hibáit kellett helyrehoznia, vagyis Líbiát visszaszerezni az Egyiptomból támadó angol erőktől. Ehhez egy különleges erő állt rendelkezésére, az úgynevezett Afrika Korps (Afrika hadtest), mely kezdetben egy könnyű és egy páncélos-, majd később két páncélos hadosztályból állt ( a 15. és az 5., majd 21. számú hadosztályokból, kb. 100-120 harckocsival), sőt olasz egységekkel is kiegészült. Rommel seregének harckocsi-állományában 1942 -től szinte minden páncélos típus előfordult (lásd: Wehrmacht páncélosai), de leginkább Panzer III -as és IV-es harckocsik alkották a német erők gerincét. (A legkorszerűbb Tigrisek és Párducok csak nagyon kis arányban fordultak elő.)

Az Afrika Korps alakulataival szemben Sir Archibald Wavell-, majd 1941 júliusától Sir Auchinleck tábornok vezette egyiptomi angol hadsereg állt, mely 1941 februárjában határozottan nyerésre állt és Tripolit fenyegette. 

terkep_tobruk.jpg

Rommel gyorsan rendezte erőit és sajátos taktikával kezdte meg a harcot: gyorsan mozgatva csapatait, rögtön támadásba lendült (az óvatoskodó olaszok megdöbbenésére). Miközben azonban március 31 -én visszafoglalta a tengerparti Brega városát, kifogyott készleteiből is. Ennek ellenére sikeresen tartóztatta fel a britek "Csatabárd" elnevezésű támadását, mivel 88 mm -es, Flak légvédelmi lövegeit páncéltörőként alkalmazva, sorra lőtte ki az angol harckocsikat. Ravaszságáért - ahogyan az átalakított lövegeket elhelyezte - rögtön kiérdemelte a "sivatagi róka" (Desert Fox) elnevezést az angol katonák körében. 

Sikerei elismeréseként 1941 nyarán végre kibővítették csapatait: két német hadosztályához kapott még 6 olasz hadosztályt (melyek közül 4 volt gyalogos és kettő páncélos). Ezzel létrejött a Panzergruppe Afrika, mellyel Rommel azonnal megindult Egyiptom ellen. Első nagy inváziója - mely a határon fekvő Tobrukot célozta - azonban gyorsan elakadt az utánpótlás problémái miatt, sőt a brit ellentámadás (a Crusader azaz Kereszteslovag hadművelet) visszaszorította a város alól a német csapatokat.

flak_loveg.jpg

Rommel egyik legendás 88 mm-es lövege Tobruknál

Rommel azonban makacsul ragaszkodott a támadó fellépéshez és újra meg újra próbálkozott az előretöréssel. Az angol légierő nagy hatékonysággal rombolta Rommel erőit, a német sereg 60-70 harckocsit veszített (páncélosainak felét). 

Bár 1941 ősze német szempontból nem hozott átütő sikereket, Rommel nem tett le nagy álmáról: Tobruk bevételéről. Erre végül csak 1942 májusában kapott lehetőséget, amikor jelentős erősítésekkel töltötték fel csapatait. A Theseus elnevezésű német támadó hadművelet 1942 május 26 -án indult meg és azonnal átütő sikereket hozott: Rommel egy jelentős páncélos csatában ronggyá verte a brit 8, hadsereget, majd június 21 -én váratlanul bevette Tobrukot. Diadalmas hadjáratáért a Führer azonnal tábornaggyá léptette elő Rommelt.  Ő volt az egész német hadseregben a legfiatalabb generalfeldmarschall, egyedül neki sikerült, alig 51 évesen elérnie a legmagasabb katonai rendfokozatot.

A német tábornagy - akinek nevét ekkor már az egész német hadseregben ismerték - azonban nem állt meg Tobruknál, tovább nyomult csapataival Egyiptom területén is, 570 kilométeren keresztül, egészen a Kairó közelében fekvő El-Alameinig. Itt azonban a brit 8. hadsereg megállította a német inváziót és a RAF is nagy fölényben támadta a levegőből a német harckocsikat. Rommel ekkorra már hihetetlenül kimerült és egy időre leállította a támadást. Muszáj volt pihennie és regenerálódnia is, így szeptember 22 -én elhagyta Afrikát, hogy Németországba repüljön részint Hitlerrel beszélni (utánpótlásért könyörögni), részint Semeringben feltöltődni. A Führer azonban nem adott utánpótlást és a pihenést is meg kellett szakítania, mert az angolok nagy előretörésre készültek Afrikában.

rommel_lanctalpas.jpg

Rommel a fronton /Bundesarchiv/

Rommel egyiptomi jelenléte óriási visszhangot keltett Londonban, ahol a képviselőház pánikba esett. Félő volt ugyanis, hogy a németek elérik a Szuezi csatornát és térdre kényszerítik az egész Közel-keleti térséget. Churchill fontos lépésre szánta el magát: a 8. hadsereg élére Ritchie tábornok helyére Bernard Law Montgomeryt nevezte ki, aki Rommelhez hasonló formátumú katonai tehetségnek bizonyult és óriási erősítést irányított Afrikába. Az egyiptomi brit hadsereg 1942  őszén 150 ezer főre bővült és 1348 páncélost birtokolt. Velük szemben Rommel serege még az olaszokkal együtt sem érte el a 100 ezer főt és csak 756 harckocsit vethetett be. 

Miután Rommel visszatért Afrikába, megindult az angol invázió és El-Alameinnél (1942 október 23-án) a brit túlerő Montgomery vezetésével legyőzte a németeket. Rommel 50 ezer katonát, 400 páncélost és közel ezer ágyút vesztett, így - Hitler parancsa ellenére - általános visszavonulást volt kénytelen elrendelni. Ráadásul alig két héttel a csata után, 1942 november 8-án a Torch (azaz Fáklya) hadművelet keretében amerikai és brit csapatok szálltak partra Afrika nyugati partjainál, Marokkóban és Algériában. Összesen 100 ezer pihent szövetséges katonát "szállt be" a németek elleni harcba. Ez a lépés végképp felborította az egyébként sem kiegyenlített erőviszonyokat és Rommelnek innentől már háromszoros túlerővel kellett szembenéznie, ami ráadásul két irányból, harapófogó szerűen kerítette be csapatait. Ám Rommel még ekkor is ügyesen tudta bevetni szűkös készleteit, sok esetben visszavonulás közben is óriási veszteségeket okozva a szövetségeseknek.

A folyamatos német visszavonulás végére, 1943 tavaszára már csak Tunisz maradt a németek kezén. Közben 1943 márciusában Rommel még megpróbálta menteni a menthetőt és elrepült Hitler ukrajnai főhadiszállására. A Führer a keleti front katasztrofális helyzet miatt letargiában fogadta Rommelt, aki megkísérelte meggyőzni arról, hogy ürítsék ki Afrikát és mentsék ki a német-olasz csapatokat. Ezt a Führer elutasította, de Rommelt nem engedte vissza Tuniszba (egyértelműen féltette legtehetségesebb tábornoka életét, ami arra utal, hogy mégis csak felfogta az afrikai harc reménytelenségét). A zseniális német tábornok megkapta Hitlertől a gyémántokkal ékesített kardos, tölgyfalombos Lovagkeresztet, amit addig csak nagyon kevesek érdemeltek ki. Az afrikai német erők 1943 május 12 -én kapituláltak, ekkor Hans-Jürgen von Arnim vezette csapataikat. 

rommel_hitler.jpg

Hitler és Rommel 1942 -ben

Rommel sorsa Afrika után

Rommel az afrikai front megszűnése után egy ideig Olaszországban szolgált, majd megkapta Hitlertől a franciaországi "B" hadseregcsoport parancsnoki kinevezését. Közvetlen felettese az öreg von Rundstedt lett, akivel rengeteg vitája lett 1944 tavaszán. Egyedül Rommel volt az, aki előre látta, hogy a szövetségesek valószínűleg Normandiában fogják megkísérelni a partraszállást, ám felettesei és Hitler nem hallgattak rá. Végül a "D" nap után már belátták igazát, de késő volt. Rommel a partraszállás napján épp Németországban pihent és a hírre azonnal Franciaországban termett ám rögtön kiderült számára, hogy elpuskázták a szövetségesek parton történő megállításának lehetőségét. 

A normandiai harcok során, egy alkalommal (július 17-én) két szövetséges repülő támadta meg gépkocsiját, Rommel pedig megsérült. Felépülése után tragikus helyzetben találta magát: az SS azzal vádolta meg, hogy az időközben végrehajtott Hitler elleni merénylet passzív részese volt (azaz tudott róla). Ez részben igaz is volt, hiszen Hans Speidel tábornok megpróbálta beszervezni, csak Rommel nemet mondott a "felkérésre' (mindenesetre valóban tudott az összeesküvésről). 

Hitler nem tudott megbocsátani Rommelnek, pedig hosszú ideig egyik kedvenceként tekintett rá. Üzenetet küldött a sivatagi róka számára, melyben az öngyilkosságot javasolta a tábornoknak. Rommel 1944 október 14-én méregkapszulával vetett véget életének. Egy kivételesen nagy katonai tehetséggel lett szegényebb Németország,  mégpedig teljesen értelmetlen módon. A II. világháború legtehetségesebb német tábornoka alig 53 évet élt.

Zárásul Liddel Hart angol hadtörténésztől egy idézet:

"Amíg nem kerültek kezembe Rommel írásai, ragyogó taktikusnak és nagy harctéri parancsnoknak tartottam és nem ismertem fel, hogy milyen mély stratégiai érzéke van. Belátom tévedtem. Rommelhez, csak Napóleon volt hasonló."

Harmat Árpád Péter

Felhasznált és ajánlott irodalom:

  • Antony Beevor: A második világháború. Gold Book, 2012.
  • David Fraser: Erwin Rommel. Victoris Kft, Bp. 1995.
  • John Keegan: A második világháború. Európa Kiadó, 2008.
  • Erwin Rommel: Háború, gyűlölet nélkül

Ha tetszett a poszt, kövess bennünket a Facebook -on is! 

haboruk_ujlogo_2.jpg

A bejegyzés trackback címe:

https://haboruk.blog.hu/api/trackback/id/tr7212694167

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Recensens 2017.07.27. 20:07:45

Rommel zseniális katonai tehetség volt, nagyszerű stratéga, tehetséges tábornok és kiemelkedően jó vezető. Az emberi bíztak benne, sőt szerették. Kivételes érzékkel tudta felhasználni szűkös készleteit, és ravasz tervekkel harcolt az angolokat számtalanszor megtévesztve.

Master. 2017.07.27. 22:15:35

Rommel a hírnevét a Battleaxe elnevezésű (magyarul: Csatabárd) brit hadművelet zseniális kivédésével alapozta meg, 1941 júniusában. Ekkor a 88-as légvédelmi ágyúit álcázta, majd a korábban megfejtett szövetséges távirat révén pontosan ismert angol támadás páncélosait a lövegei elé csalta. Az "U" alakban elhelyezett 88 -asok megtették a dolgukat: szétlőtték a brit támadóéket. Innentől Rommel folyamatosan alkalmazta szárazföldi célok ellen is a Flak légvédelmi ágyúkat.

Később egységei gyors mozgatásával tudta megzavarni a briteket, néha napokig nem tudták merre jár a serege, melyet sokszor álcahálókkal tudott a levegőből láthatatlanná tenni. Katonai zseni volt.

Measurer 2017.07.27. 22:51:13

Volt alternatívája is az öngyilkosságnak: családja kiirtásával fenyegettėk meg:
en.m.wikipedia.org/wiki/Erwin_Rommel
Rommel was given a choice between committing suicide, in return for assurances that his reputation would remain intact and that his family would not be persecuted following his death, or facing a trial that would result in his disgrace and execution; he chose the former and committed suicide using a cyanide pill.[

Recensens 2017.07.27. 22:58:27

@Measurer: Igazából Hitler elküldte hozzá két bizalmi emberét, akik átadták üzenetét, mely egy választási lehetőség volt: vagy önként véget vet életének, és akkor állami elismerés, ünnepélyes temetés és családja támogatásának tudata mellett távozhat az élők sorából, vagy az SS perbe fogja, halálra ítélik és árulóként fejezi be "pályafutását", amibe belefér az is, hogy családján torolják meg árulását.

Valójában Hitler tartott Rommel népszerűségétől mely 1944-re szerte a Német Birodalomban nagyon erős volt (szinte vetekedett magáéval Hitlerével). A Führernek "szerencséje" volt, hogy Rommel nem szállt szembe vele, mert a hadsereget nagyon megosztotta volna kettejük viszálya és annak végkimenetele sem lett volna egyértelmű.

Fortress 2017.07.28. 01:08:53

@Inceptio: Hitler bizalma 1944 nyara után sorra ingott meg minden tábornokában. Aztán 1945 januárjára teljesen eluralkodott rajta a demencia és a Parkinson kór és már csak Himmlerben tudott megbízni. Ezért is bízott rá katonai vezetői feladatokat, amihez egyébként a "főrendőr" Himmler egyáltalán nem konyított.

Spdx 2017.07.28. 01:09:12

Általános vélemények szerint Rommel a legtúlértékeltebb német tábornok.
Néhány tehetségesebb tábornok:
Guderian, aki megnyerte a Franciaország elleni háborút.
Kesselring, aki a déli front (köztük Rommel) parancsnoka volt. Ha rá hallgatnak, és elfoglalják Máltát, később nekik lett volna utánpótlásuk Afrikában, és az angoloknak nem.
Manstein, aki kidolgozta a franciák elleni tervet. Hitler utálta, de ő lett a problémamegoldó, pld. ő foglalta el a Krímet. Kurszknál meg akarta előzni a szovjet védelmi állások kiépítését - ez lett volna az utolsó esély a győzelemre.

Túlélő ... 2017.07.28. 01:11:24

@Spdx: Miféle "általános véleményekről" beszélsz? Szerintem csak te gondolod így. :-)

Demokrata Hungarofil 2017.07.28. 09:32:44

Az angoloknak volt egy óriási előnyük Rommellel szemben: Megfejtették az Enigmát, a német kódrendszert és minden tervezett lépéséről tudtak! Még így is alig tudták megverni. - Hitler több hibát is elkövetett a háborúban. 1. Többfrontos háborúba bonyolódott az angolokkal. - Ha az Afrika Korps is a SZU ellen vonul, nőttek volna az esélyei. 2. Japánt lebeszélte a SZU elleni együttes támadásról, pedig két oldalról biztosan végeztek volna vele 2012. tavaszáig. 3. Leállította a Moszkva ellen akadály nélkül előretörő csapatait. 4. Leningrád ostroma helyett a bakui olajmezőket kellett volna elfoglalni. 5. Jugoszláviát még 1940-ben ellenőrzés alá kellett volna vonnia, hogy 1941. május elején támadni tudjon és még a tél beállta előtt elfoglalhassa Moszkvát.

Galaric 2017.07.28. 09:33:14

@Túlélő ...: Pedig igaza van... Kiváló harctéri parancsnok volt, de semmi több. Zseniális taktikus, de a magasabb összefüggéseket nem látta át. Málta elfoglalásának elhalasztását ő érte el Hitlernél. Szerintem belátható, hogy mekkora stratégiai előny lett volna Málta birtoklása a Földközi tengeren.

project640 2017.07.28. 09:35:11

SPDX-nek részben igaza van. Rommel kissé túlértékelt. Nem azt mondom, hogy nem volt taktikus, tehetséges, de ne beszéljünk róla szuperlatívuszokban. Értékelésem szerint Kesselring volt stratégiai zseni ... Rommel pedig taktikai zseni volt. Rommel folyamatosan szenvedett az utánpótlástól, de képességeit/lehetőségeit meghaladta, hogy ekkora szintű startégia kérdéseket oldjon meg. Az észak-afrikai csapatok utánpótlását az olaszok valósították meg, mindvégig. Málta el nem foglalásával ezek a konvojok folyamatos támadásnak voltak kitéve. A királyi haditengerészet ereje maximálisan megmutatkozott a földközi tenger térségében függetlenül a regia marina sokszor hősies küzdelmein.

Túlélő ... 2017.07.28. 10:01:14

@Galaric: @project640: NINCS túlértékelve, sőt a hadtörténészek egyre több esetben méltatják kivételes képességeit. Ami a "magasabb összefüggések átlátását" illeti: ő volt az egyetlen a német vezérkarban, aki helyesen ítélte meg a normandiai partraszállás veszélyét és aki előre figyelmeztette Hitlert. Amellett pontosan megmondta Führernek, hogy mi lesz az afrikai front sorsa, ha a szövetségesek partra szállnának Nyugat-Afrikában. Mindezt akkor megmondta, mikor még a Torch-hadművelet terv szintjén sem létezett. Mindezeken túl alig hibázott és akkor is nyerni tudott, mikor az esélyek ellene szóltak. Ugyan ki lett volna a tábornokok közül mindezzel versenyben? Kesselring? Ugyanmár. Semmit nem csinált Olaszországban. Egy árva csata, hadművelet vagy átütő fordulat nem írható a neve mellé. Manstein? A Sarlóvágást kidolgozta ugyan egy terep-, és térképasztal mellett, de erre Rommel is képes lett volna.

Egyedül talán Guderian "versenyezhetett" volna Rommellel képességekben, de Rommel simán beelőzte mert bátrabban, találékonyabban és ötletesebben vezette csapatait. Számomra teljesen egyértelmű Rommel elképesztő kivételessége. Jó, ha 200 évente születik ekkora katonai tehetség. (Bár Napóleon és Rommel születése közt csak 122 év telt el.) :-)

Master. 2017.07.28. 10:12:47

Túlértékelt volna Rommel? Ja. Persze. Meg túlértékelt Nagy Sándor is, sőt Napóleon is ugyebár. Meg ha itt tartunk. :-)))

Dr. Nagy László 2017.07.28. 10:54:38

A Wehrmachtban nagyon kevesen rendelkeztek olyan képességekkel, mint Erwin Rommel. Nem véletlen, hogy volt ő az egyetlen az egész hadseregben, aki a legfiatalabban megkapta a tábornagyi kinevezést (és marsall botot). Ez Rundstedt -nek pédául csak 65 évesen sikerült, Guderian pedig el sem érte ezt a rendfokozatot, "csak" vezérezredesig jutott.

Zseniálisan át tudta látni a harcteret, hihetetlen ötletességgel mozgatta egységeit, fantáziával, kreativitással harcolt, folyamatosan meglepve ellenfeleit (ezért is hívták sivatagi rókának) amellett ő volt az egyetlen német tábornagy, aki komolyan vette az álcázásban rejlő lehetőségeket. Ha kellett egy komplett hadosztályt tudott a levegőből láthatatlanná tenni.

Valóban kiváló harctéri parancsnok volt, de amellett nagy taktikus és kiváló stratéga is. Egyébként igazán jó stratéga csak jó harctéri parancsnokból lehetett. Minden olyan esetben, mikor valaki egy térképszobában tervezett meg valamit, gyenge harctéri tapasztalattal, sikertelenség lett a végeredmény. Jodl például nem volt jó harctéri tiszt (sőt szinte alig szolgált harctereken), de a tervezéseknél legalább hallgatott az olyan tapasztalt vezetőkre, mint Rommel, Guderian, Manstein, vagy Reichenau.

Ha össze kéne állítanom a német tábornokok legjobb tizes listáját, legelőre tenném Rommelt és Guderiant fej-fej mellett), majd következne Manstein, Manteuffel, Rundtesdt, Kesselring, Sepp Dietrich, Paulus, Walter Model és Kleist. Persze így is kimaradnának sokan, mert egy-egy hihetetlen megvillanása sokaknak volt. De Rommel tehetsége olyasmi, amit 1941 és 1944 közt szinte senki nem vitatott. Még riválisai és rosszakarói sem, gondolok itt az öreg Rundstedt -re és Jodl -ra.

Dr. Nagy László 2017.07.28. 10:58:05

.... Reichenau kimaradt a 10-es listámból (ő volt az egyetlen, aki ordítani mert a Führerrel.) :-)

BiG74 Bodri 2017.07.28. 12:19:37

@Demokrata Hungarofil:
Mikor beszélte le Hitler a japókat a szu elleni támadásról?

project640 2017.07.28. 12:20:01

Rommel megkapta azt a kivételes lehetőséget, hogy nem vett részt a Szovjetunióval szemben ...,nem tudom hogyan úszta meg, de ezáltal 'tiszta' tudott maradni. Kesselringnek köszönhető, hogy az egész déli front tudta magát tartani gyakorlatilag a háború végéig. Ha pedig már jósokról és bátor emberekről beszélünk, akkor mindenki felett ott volt Staufenberg!!!! Rommel kiválló taktikus volt, aki egyedülállóan ki tudta magát húzni a náci felelősség alól, és akinek volt bátorsága csatlakozni a Hitler elleni merénylethez - igaz azt csak passzívitásával támogatta.

Spdx 2017.07.28. 12:21:14

@Chris Kyle:
Hát, Nagy Sándor és Napóleon a kor legnagyobb ütközeteit nyerték sorozatban, sokszor hatalmas túlerő ellen. Hasonlíthatod hozzájuk, de nem érdemes...

Rommel tényleg nagyon jó harctéri parancsnok volt, egy méreteiben jelentéktelen mellékfronton vívott a korhoz képest kicsi ütközeteket, sokszor valóban sikeresen.
Mivel Hitler kedvence volt, felettesén átnyúlva le tudta beszélni őt Málta elfoglalásáról, amin később el is buktak mindent, amit elért. Ez hatalmas stratégiai hiba volt. Meg kellett volna maradni az ütközetek irányításánál, a stratégiát pedig Kesselringre hagyni, ami korábban már működött. Ez Franciaországban is bevállt, Guderiannal.

inteligencs elenzeki 2017.07.28. 12:22:08

@Dr. Nagy László:

"ő volt az egyetlen, aki ordítani mert a Führerrel."

Más is mert ordítani a führerrel. Pl. azt hogy heil !!! :)))

dr. mesterséges színezék 2017.07.28. 12:22:22

@Inceptio: "Valójában Hitler tartott Rommel népszerűségétől "

Ehhez azt az apróságot is hozzá kell venni, hogy Hitler tévedhetetlensége Sztálingrádnál már apró csorbát szenvedett a német közvélemény előtt, amely csorba Normandiánál tovább csúfult.
Úgy hiányzott volna neki az a hír, hogy a kedvenc tábornokának kiválasztásában sem a teuton istenek végtelen hadibölcsessége vezette, mint nyílászáróiparban foglalkoztatott szláv rabszolgának a hátraszaltó.

dr. mesterséges színezék 2017.07.28. 12:22:29

@Demokrata Hungarofil: "Az angoloknak volt egy óriási előnyük Rommellel szemben: Megfejtették az Enigmát, a német kódrendszert és minden tervezett lépéséről tudtak! "

Az Enigmával kapcsolatos áttörés '42. októberére datálódik, amikor Rommel már bőven defenzívában volt.

Háborúk blog · http://haboruk.blog.hu/ 2017.07.28. 12:37:19

Egy David T. Zabecki nevű amerikai tábornok tavaly összerakott egy néhány tíz oldalas tanulmányt Rommel életéről, melyben teljesen egyoldalúan - a német tábornok minden döntésének csak negatív oldalát bemutatva - próbálja lejáratni a sivatagi rókát. Azon túl, hogy mennyire nem történészi hozzáállás valakit ennyire egysíkúan és csak a negatívumokat kiemelve jellemezni, szakmaiatlannak is tartjuk írását. Azonkívül egy EGY vélemény, ami nem is történésztől származik, miközben a másik oldalon, könyvek, írások egész sora más álláspontot képvisel.

Mi nem tekintjük mértékadónak sem Zabecki úr, sem Wolf Heckmann újságíró levezetését, Rommel árnyoladairól, hozzátéve, hogy még Teréz anyáról is lehetne olyan könyvet írni,. ami csak hibáit nagyítja fel.

Rommel nem volt hibátlan, de - bár lényeges a katonai szemlélet - történelmi áttekintő képesség is kell ahhoz, hogy egy Rommelhez hasonló figurát megítéljünk. Amellett MINDEN német tábornok követett el hibákat, az ő életükről - tévedéseikről, illetve azok felnagyításáról is írhatna bátran 24 oldalban Zabecki tábornok úr, azt is érdeklődéssel olvasnánk.

Fabius Q 2017.07.28. 13:08:26

@Háborúk blog: Én olvastam Zabecki írását. Egy nem túl hosszú cikk, ami valójában végig fikázza Rommelt. Ahogy újra áttekintem igazából 3 dologra összpontosít:

1. Hitler kivételezett vele => nem igaz, illetve érdemei miatt elismerte az tény, de habozás nélkül meg is ölette 1944 -ben (hát ennyire kivételezett vele)
2. Rommel a dicsőséget hajszolta => ez egy teátrális, melodramatikus és túlzó beállítás. Valójában nyilván sikert akart elérni, hajtott, küzdött, becsvágyó volt, ami kifejezetten pozitívum, ha győzni akarunk.
3. Málta elfoglalásának elhalasztását Rommel nyakába varja, de ez Hitler és az OKW döntési szintére tartozott, nem Rommelére és éppenséggel Kesselring feladata lett volna. Akkor már miért nem varják Rommel nyakába az egész háború elvesztését is?

Összességében Zabecki cikke egy végtelenül egyoldalú írás, kevés szakmaisággal és konkrétummal. Célja pedig szenzációhajhászásból Rommel befeketítése.

Amikor például azt írja, hogy Kesselring megtiltotta Rommelnek az "egyiptomi kalandot" és csak védekezésre kérte, illetve arra, hogy vegye be Máltát, az kifejezetten csúsztatás. Először is Málta bevétele pontosan Kesselring feladata lett volna (lévén az olaszországi és Dél-európai erők parancsnoka volt). Kesselring ki is dolgozta ehhez a "Herkules" hadműveletet, de elhalasztották amikor Rommel előre tört Tobrukig. Az elhalasztást Rommel nyakába varrni óriási csúsztatás.

Az meg, hogy ne támadjon Egyiptom ellen, mikor erre van lehetősége a vicc kategóriába tartozik.

Még annyit: Zbacki cikkében erősen "bedől" a Wehrmacht tisztek egymással szembeni vetélkedésének. Állandó volt ugyanis a tábornokok közt a versengés, részben hitler kegyeiért, részben a diadalok bezsebeléséért. Alapul venni, hogy mit gondoltak a legsikeresebb Rommelről, kábé olyan, mint a palesztinokat kérdezni arról, hogy milyen jó elnök Netanjahu. :-)

Galaric 2017.07.28. 13:09:17

@Túlélő ...: Azért ne felejtsd el, hogy a legnagyobb szekértolói az angolok. :D Valamivel csak meg kell indokolniuk, hogy ekkora anyagi, emberi, légi és haditengerészeti főlény mellett mi tartott nekik ennyi ideig. Egyszerűen hihetetlen, hogy ekkora erőforrások mellett mit össze nem balfaszkodtak. És ezzel nem Rommel érdemeit akarom kicsinyíteni!!! Említettem a hozzászólásomban, hogy a taktikai zsenijéhez kétség sem férhet.

Egyszer olvastam valahol egy mondatot Rommelről megpróbálom kb. szöveghűen visszaadni:

Rommel afrikában válhatott azzá amivé vált. A kelet fronton "csak" egy lett volna a kiváló páncélos tábornokok sorában.

Kb. ez az én véleményem is. Szigorúan innen a fotelből. :D

Háborúk blog · http://haboruk.blog.hu/ 2017.07.28. 13:16:00

@Fabius Quintilianus: tökéletesen egyetértünk Zabecki cikkét illetően! Pocskondiázó, egyoldalú írás. Nem szabad túl komolyan venni.

Demokrata Hungarofil 2017.07.28. 14:08:08

@dr. mesterséges színezék: "Az Enigma kódolását egy lengyel mérnökökből álló csoport már 1932-ben feltörte, erre válaszul vezette be a német hadsereg az öt tárcsás változatot. Az új kódolás feltörésére a szövetségesek óriási erőket fordítottak: a brit Bletchley Parkban 14 ezer ember dolgozott a kódfejtésen, számítástechnika egyik atyjának tartott Alan Turing vezetésével. A kódtörésre született meg a kor legmodernebb mechanikus számítógépe, a Colossus, amelyekkel 1943-tól napi 2500 rejtjelezett üzenetet tudtak megfejteni. A németek vakon bíztak az Enigma feltörhetetlenségében, így a visszafejtett üzenetek létfontosságú stratégiai információkat tartalmaztak, és sokat segítettek a normandiai partraszállás megtervezésében, illetve az észak-afrikai hadszíntéren Rommel csapatainak legyőzésében." /Eladó egy Enigma - Index.hu/

Demokrata Hungarofil 2017.07.28. 14:08:28

@BiG74 Bodri: "On 5 March 1941, Wilhelm Keitel, chief of OKW issued "Basic Order Number 24 regarding Collaboration with Japan":...5. The Japanese must not be given any intimation of the Barbarossa operations." - "In talks involving Hitler, his foreign minister Joachim von Ribbentrop, his Japanese counterpart at that time, Yōsuke Matsuoka, as well as Berlin's and Tokyo's respective ambassadors, Eugen Ott and Hiroshi Ōshima, the German side then broadly hinted at, but never openly asked for, either invading the Soviet Union from the east or attacking Britain's colonies in South-East Asia, thereby preoccupying and diverting the British Empire away from Europe and thus somewhat covering Germany's back.[30] Although Germany would have clearly favored Japan's attacking the USSR, exchanges between the two allies were always kept overly formal and indirect, as shown in the following statement by Hitler to ambassador Ōshima (2 June 1941):

It would, of course, be up to Japan to act as it saw fit, but Japan's cooperation in the fight against the Soviet Union would be welcomed if the [Japanese] advance to the south should run into difficulty because of supply and equipment.

— Adolf Hitler to Ambassador Oshima (2 June 1941)[41]" - Ez nem nyílt lebeszélés, hanem annak a felismerése, hogy Japán inkább a hatalmas hajóhadában bízik, mint a páncélosaiban, ezért a britek elleni támadást ösztönözték inkább, hogy NBR energiáit elvonják Európából...

Fabius Q 2017.07.28. 14:17:33

@csentecsa: Ez nettó tévedés. Kesselring NEM utasította Málta bevételére Rommelt, mégpedig két okból sem tehette:

1 - egyrészt Málta sziget, amit páncélos hadosztályokkal a büdös életben nem elehet elfoglalni, márpedig Rommel csak ilyen felett diszponált. Haditengerészet kell a sziget bevételéhez, amivel maga Kesselring rendelkezett Déli főparancsnokként.

2 - Málta bevételére maga Kesselring készült, ki is dolgoztatta vezérkarával a Herkules fedőnevű hadműveletet. Tehát ő maga akarta bevenni a szigetet. Össze is jött volna, de végül Hitler elhalasztotta. MAGA A FÜHRER döntött így. Döntésében befolyásolták Rommel tobruki sikerei. Ez igaz.

Tehát egyszer és mindenkorra: MÁLTÁT nem Rommelnek kellett bevennie !!!!! és ahhoz sincs SEMMI köze, hogy ez végül nem jött össze! Hitler döntött így.

Háborúk blog · http://haboruk.blog.hu/ 2017.07.28. 14:21:47

@Fabius Quintilianus: Tökéletesen így van! Sajnos azt a baromságot, hogy Rommel akadályozta meg Málta bevételét, nehéz kiverni az emberek fejéből. Ha hibást kell keresni Máltát illetően, akkor az maga Hitler és részben Kesselring. A Führer elhalasztotta, Kesselring meg nem tudta elérni a Herkules - terv végrehajtását. Rommel csak annyiban érintet az egészben, hogy tette a dolgát Észak-Afrikában, és bevette Tobrukot, amivel új helyzetet teremtett. Valószínűleg ezért fújta le a Máltai hadműveletet Hitler.

Recensens 2017.07.28. 14:36:00

Rommelnek soha nem volt köze Máltához. Az ő feladata Líbia felmentése és az egyiptomi brit erők legyőzése, visszaszorítása volt. Ezt pedig meg is tette egészen addig, amíg két-, majd háromszoros túlerővel nem nézett szembe.

Málta szigete, miként a többi sziget is (Szicília, Korzika, Kréta) plusz Olaszország Kesselring tábornagy felelőssége alá tartozott. Málta bevételére külön tervek készültek, melyek megalkotásában Rommel nem vett részt. A Málta elleni Herkules-tervet a Führer maga fújta le (pontosabban halasztotta későbbre). Hogy miért döntött így, illetve mennyiben befolyásolták Rommel hadműveletei örök kérdés marad.

Túlélő ... 2017.07.28. 15:56:16

@Inceptio: Így van.
Az is állandó vita tárgya, hogy milyen pontos feladattal is érkezett Rommel Afrikába 1941 februárjában. Egyesek úgy állítják be, mintha csak annyi dolga lett volna, hogy visszanyomja az angolokat Líbiából Egyiptomba, de támadást nem szabadott kezdeményeznie éspedig Kesslering utasítására.

Nos ez egy óriási hülyeség, ment önellentmondást tartalmaz. Hogy lehetne visszaverni a Tripoli felé törő angolokat úgy, hogy nem kezdeményez ellentámadást?

A másik vád Rommel ellen, hogy a Líbiához tartozó, de az egyiptomi határ közelében fekvő Tobruk bevétele után betört be Egyiptomba és Tobruktól 570 km-t keletre nyomulva egészen El-Alaminig hatolt, fenyegetve Kairót.

Nos, ez egy igenis komoly haditett volt és nagy siker is. Sajnos túlerővel találta szemben magát, de valójában karnyújtásnyira volt Egyiptom megszerzésétől.

Túlélő ... 2017.07.28. 16:41:32

@csentecsa: ... Tobruk után lehetőség nyílt az egyiptomi angol haderő legyőzésére. Ezt ismerte fel akkor Rommel. Meg is indult és közel 600 km -t tört előre, ami páratlan volt a háború során. (Vetekedett a Szovjetunió lerohanásakor végrehajtott nagy német rohammal.) NEM a megnyúlt utánpótlási vonalakkal volt problémája (ahogyan te írod), hanem azzal, hogy egyszerűen NEM VOLT SEMMIFÉLE UTÁNPÓTLÁSA. Ember és hadianyag kellett volna neki, mert 96 ezer embere volt 150 ezer angol ellenében és 700-800 harckocsija 1300 brit páncélos ellenében plusz kimerültek emberei a 600 km megtétele után, míg az angolok pihent erőkkel rendelkeztek. És a legfontosabb: a légteret a RAF uralta, nem a Luftwaffe. Azt gondolom ez volt a leglényegesebb, mert az angol vadászgépek és bombázók állandóan támadták erőit és nem tudott ez ellen semmit sem tenni.

Fortress 2017.07.28. 17:15:14

@Túlélő ...: ez nagyjából stimmel..

Rommel vesztét a brit légierő és a kétfrontos küzdelem okozta. Meg persze a jelentős túlerő. De a legnagyobb problémát az jelentette, hogy a légteret szinte végig (de főleg 1942-ben) az angolok uralták. Aki pedig a XX. század háborúiban a levegőt uralni tudta az győztes pozícióba került.

dr. mesterséges színezék 2017.07.29. 18:08:22

@Demokrata Hungarofil: Hadd kérdezzem meg, ezzel a részlettel, amely azt tartalmazza, hogy
1. az Enigma korábbi verzióját a szövetségesek ismerték már a harmincas években,
mire fel megalkották a következő geneárciót (ahogyan ma a 256 bites kódolásokat, mivel a rövidebbek már belátható idő alatt törhetők),
2. '43-tól jó sok üzenetet tudtak
azt szeretted volna cáfolni, hogy a '40-es években használt Enigmához a kulcs nem '42. végén kerül azt angolokhoz, amikor a Rommel által felügyelt terület már egyre zsugorodott?

Harmat Árpád Péter · http://tortenelemcikkek.hu/ 2017.07.29. 18:14:06

Erwin Rommel kétségtelenül nagy taktikus, kiváló stratéga, jó vezető és tehetséges tábornok volt, a Wehrmacht legjobbja. Méltatlan véget ért élete és karrierje, melyet sajnálatos módon a rossz oldalon csinált végig. Mint minden kivételes embert, őt is kikezdték az "önjelölt szakértők" szerte a világban. De hogy egy Ken Follett idézettel reagáljak: "A kis elméket a kis dolgok szórakoztatják."

Kurt úrfi teutonordlkus vezértroll 2017.08.29. 23:45:24

@Spdx: Manstein nevéhez még egy remekül kivitelezett visszavonulási manőver is kapcsolódik a sztálingrádi vereséget követően, amellyel rengeteg német katonát mentett meg a fogságba eséstől..

Imre Ferenczy 2020.10.12. 19:40:39

ne tiszteljék már annyira Rommelt elvégre még is csak az ellenségünk Curchill

Scriptor. 2020.10.13. 13:56:01

@enpera: Többek közt azért is jó történelemből leérettségizni, mert ilyen kérdéseket nagy eséllyel akkor nem kell feltennünk. :)
süti beállítások módosítása